จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อเอช1เอ็น1เพิ่มขึ้นเป็น 121 รายแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 หรือเอช1เอ็น1เพิ่มจาก 119 รายเป็น 121 รายแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม นายโฮเซ่ แองเจิ้ล คอร์โดวา รัฐมนตรีสาธารณสุขของเม็กซิโก กล่าวว่า เม็กซิโกสามารถควบคุมการระบาดของเชื้อดังกล่าวได้แล้ว หลังจากที่มีรายงานการระบาดของเชื้อนี้ปรากฏอยู่ในคาบสมุทรยูคาตัน และเขตที่อยู่อาศัยของชาวเชียปาส.