รมช.สธ. รับมีผู้ติดเชื้อไข้หวัด 2009 มากกว่าที่กระทรวงเปิดเผย พร้อมเพิ่มแพทย์ช่วงค่ำรองรับประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับมีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มากกว่าที่เปิดเผย พร้อมเพิ่มแพทย์ช่วงหัวค่ำ เพื่อรองรับการเข้ารับบริการของประชาชน และเตรียมปิดโรงเรียนกวดวิชาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาด นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับว่าอาจมีจำนวนผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 มากกว่าที่ทางกระทรวงเปิดเผย โดยยืนยันว่าทางกระทรวงได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสุ่มตรวจตัวอย่าง จึงอาจทำให้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งนี้ทางกระทรวงได้ออกคำสั่งให้ทุกโรงพยาบาลจัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด และให้ทุกโรงพยาบาลจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ และเพิ่มจำนวนแพทย์ในช่วงหัวค่ำ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนมาใช้บริการมาก พร้อมยืนยันว่าการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และฝากไปถึงประชาชนช่วยกันดูแลบุตรหลานหรือคนในครอบครัว หากมีอาการไข้ไม่ลดถึง 2 วันให้รีบเข้าพบแพทย์โดยด่วน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความร่วมมือเต็มที่กับกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเตรียมเสนอการปิดเรียนของโรงเรียนกวดวิชา ในวันที่ 13-26 กรกฎาคม 2552 เพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ และเชื่อว่าทุกโรงเรียนจะให้ความร่วมมือ