จ.ยะลา พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้ว 5 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ยะลา พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 2009 แล้ว 5 ราย ขณะที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสังเกตอาการด้วยตนเอง นายแพทย์กุลเดช เตชะนภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่งทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงการดูแลตัวเองจากโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และทำความเข้าใจไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกเกินไป โดยเฉพาะที่โรงเรียน ซึ่งคาดว่าจะมีการแพร่ระบาดมาก ขณะที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลาขณะนี้ ได้มีช่องทางพิเศษเพื่อคัดกรองผู้ต้องสงสัย มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะผู้ต้องสงสัยที่เดินทางกลับจากพื้นที่แพร่ระบาด ก็จะเข้าสู่ระบบทันที และสามารถทราบผลการตรวจว่าจะเป็นไข้หวัด 2009 หรือไม่ ภายใน 12 ชั่วโมง ส่วนผู้ป่วยที่มีไข้เกิน 3 วัน ก็จะมีห้องแยกพักรักษาตัวออกจากผู้ป่วยทั่วไป นอกจากนั้นเมื่อพบผู้ป่วยก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ เพื่อสอบสวนโรค ควบคุมและให้ความรู้กับญาติของผู้ป่วย และผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อทันที นายแพทย์กุลเดช กล่าวอีกว่า การสังเกตอาการด้วยตัวเอง คือจะมีไข้สูงมากกว่า 3 วัน มีอาการไอ คล้ายไข้หวัดใหญ่ เมื่อพบว่ามีอาการดังกล่าว ต้องรีบเดินมาพบแพทย์ทันที โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ที่เป็นหวัดเรื้อรัง ผู้สูงอายุ สตรีตั้งครรภ์ รวมทั้งเด็กเล็ก ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ได้เตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว สำหรับสถานการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของจังหวัดยะลา มีรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาว่า ล่าสุดพบผู้ป่วยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย โดยเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 3 ราย โรงพยาบาลสิโรรส 1 ราย และโรงพยาบาลธารโต 1 ราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง