รมช.ศธ. แนะปิดสถาบันกวดวิชาชั่วคราว 5-7 วัน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แนะปิดสถาบันกวดวิชาชั่วคราว 5-7 วัน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนกวดวิชาย่านสยามสแควร์และเขตพญาไท 2009 กว่า 100 แห่ง ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เนื่องจากสภาพห้องเรียนมีความแออัด ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย พร้อมกับเร่งกำชับให้สังเกตนักเรียน หากพบมีอาการเป็นไข้ให้พักการเรียนไว้ก่อน และสอนชดเชยในภายหลัง ส่วนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ส่วนตัวเห็นว่าควรจะทำการปิดสถาบันกวดวิชาเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 5-7 วัน เพื่อยังยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังไม่พบว่าโรงเรียนสอนศิลปะและดนตรีเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เนื่องจากสภาพห้องเรียนมีลักษณะโล่งโปร่ง