คนไทยเมินงานคัดแยกปลา-ปู

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภทขาดแคลนแรงงานคนไทย อย่างมาก โดยเฉพาะการคัดแยกสัตว์ทะเลจากการประมง และการคว้านผลไม้ ส่วนใหญ่เห็นว่าค่าจ้างต่ำและเสี่ยงต่อการเป็นโรคมือเปื่อย ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน ดังนั้นสถาบันอาหางเร่งพัฒนาเครื่องจักรเข้ามาทดแทนคนในงานที่คนไทยไม่สนใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่ภาคอุตสาหกรรม

ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกแรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารถูกปลดไม่มาก เนื่องจากคำสั่งซื้ออาหารหลายประเภทยังเข้ามาตลอด คาดว่าตลอดทั้งปี 52 มีมูลค่าส่งออก 7 แสนล้านบาทลดลงจากปีก่อนแค่ 10% โดย กลุ่มอาหารสำเร็จรูปจะขยายตัวได้ 9-10% ส่วนอาหารประเภทอื่นแม้มูลค่าจะติดลบมากแต่ ปริมาณส่งออกลดลงไม่มาก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรวัตถุดิบที่ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า สถาบันอาหารจะเร่งพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมอาหารให้ได้มาตรฐานสากลมากขึ้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด