นี่วัวหรือม้าลาย! ญี่ปุ่นไอเดียบรรเจิด ทาสีขาวสลับดำ อ้างไล่แมลงได้ 50% น้องสบายตัว

นี่วัวหรือม้าลาย! ญี่ปุ่นไอเดียบรรเจิด ทาสีขาวสลับดำ อ้างไล่แมลงได้ 50% น้องสบายตัว

นักวิจัยจากญี่ปุ่นค้นพบวิธีการที่อ้างว่า ช่วยไล่แมลงวันให้พ้นจากวัวที่เกษตรกรเลี้ยงได้ถึง 50% ด้วยการทาสีขาดบนตัว เป็นลายสลับสีดำ ให้คล้ายม้าลาย 

การทดลองนี้ทำขึ้นด้วยการนำวัว 6 ตัว มาทาสีทดลองเปรียบเทียบกัน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทาตัวเป็นม้าลาย กลุ่มขีดเส้นสีขาวบางๆ และอีกกลุ่มไม่ทำอะไรเลย จากนั้นถ่ายรูปแมลงที่มาเกาะและนำมานับ พบว่า กลุ่มที่ทาตัวเป็นม้าลายมีแมลงเกาะน้อยกว่าอีก 2 กลุ่มถึงเท่าตัว

กลุ่มนักวิจัยคาดว่า สาเหตุน่าจะเป็นเพราะลายสีขาวแบบม้าลายน่าจะทำให้แมลงสับสน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ม้าลายวิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อให้นักล่าสับสนเช่นกัน

นอกจากนี้ การศึกษาหลายชิ้นก่อนหน้า ก็พบว่าแมลงวันมักไม่ลงมาเกาะบนพื้นผิวสีขาวและดำสลับกัน