นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย เผย รัฐบาลอนุมัติงบ 250 ล้านบาท สนับสนุนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย เผย รัฐบาลอนุมัติงบ 250 ล้านบาท สนับสนุนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ หวังผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ระดับนานาชาติ นายจักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 250 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ตามแผนแม่บทหุ่นยนต์แห่งชาติ ซึ่งสมาคมฯ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาหุ่นยนต์สำหรับใช้งานด้านต่างๆ ในอนาคต ทั้งงานด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ และการเกษตร รวมถึงด้านความมั่นคง อาทิ การพัฒนาระบบหุ่นยนต์กู้ภัยให้มีศักยภาพใช้ในทางการทหาร นอกจากนี้ ยังได้เตรียมผลักดันให้เกิดเวทีประกวดหุ่นยนต์ในไทยมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ให้เป็นที่ประจักษ์ระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หุ่นยนต์ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ นายจักรกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประมาณปลายปีนี้ไทยจะจัดโครงการ Work Shop เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป