“มงคลกิตติ์” เลี่ยงเจาะจงชำแหละ พ.ร.บ.งบปี 63 โวจะทำให้ดีที่สุด

“มงคลกิตติ์” เลี่ยงเจาะจงชำแหละ พ.ร.บ.งบปี 63 โวจะทำให้ดีที่สุด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ฝ่ายค้านอิสระ พร้อมอภิปรายงบประมาณ "มงคลกิตติ์" บอกชำแหละภาพกว้าง ไม่เจาะจงกระทรวงใดเป็นพิเศษ ยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะฝ่ายค้านอิสระ เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปราย ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่า ส่วนตัวได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่ออภิปรายไว้บ้างแล้ว ซึ่งจะอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณในภาพรวมทั่วไป ไม่มีการเจาะจงตัวเลขงบประมาณของกระทรวงใดเป็นพิเศษ

พร้อมกันนี้ นายมงคลกิตติ์ ปฏิเสธ ที่จะตอบคำถามว่า ในการอภิปรายมีข้อเสนอที่จะปรับลดงบประมาณ ตรงจุดไหนบ้างหรือไม่ เพื่อให้สอดรับกับสภาเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน แต่ยืนยันจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน