เพิ่มทักษะสอนครูตาดีกา

นายอับดุลรอนิ กาหะมะ เลขานุการสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวภายหลังร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการแรก ซึ่งได้อบรมครูภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และโครงการที่สองเป็นโครงการภาษามลายูที่มีผู้เข้าอบรมจากโรงเรียน 30 กว่าแห่ง ใน 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา เพื่อสร้างพลังให้กับบุคลากรทางการศึกษา ให้เกิดทักษะในการสอน คาดหวังว่าหลังจากอบรมไปแล้ว ครูที่สอนไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา รวมทั้งภาษามลายู มีทักษะและประสิทธิภาพในการให้ความรู้ ที่สำคัญที่สุดเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน และความสามัคคี รวมถึงความคิดที่เหมือนกันในการร่วมกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด