พุทธศาสนิกชนในอำเภอเบตง ร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดในประเทศมาเลเซีย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พุทธศาสนิกชนในอำเภอเบตง จำนวนมากร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดในประเทศมาเลเซีย ขณะที่เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส ประเทศมาเลเซีย ขอให้ทุกคนมีความสามัคคีอย่าแบ่งแยกศาสนา วันนี้ (8 ก.ค.52) บรรดาพุทธศาสนิกชนใน อ.เบตง ร่วมกันนำเทียนพรรษาขึ้นประดับบนรถกระบะ พร้อมเคลื่อนขบวนรถเทียนพรรษาไปตามถนนรอบเขตเทศบาลเมืองเบตง มีประชาชน พ่อค้า นักเรียนและหน่วยงานต่างๆ ร่วมขบวนด้วย ก่อนที่จะนำไปถวายตามวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ อ.เบตง จำนวน 10 วัด และวัดในประเทศมาเลเซีย 3 วัด และสถานศึกษาพุทธศาสนา 1 แห่ง นายวีระศักดิ์ บุญยดิษฐ์ ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรเบตง กล่าวถึงการถวายเทียนพรรษาให้วัดในประเทศมาเลเซีย ว่า เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน และนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรม ผ้าไตรจีวร และเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ แด่พระภิกษุสามเณร ที่วัดอินทราวาส บ้านตาเซะ อ.เปิงกาลังฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนา และร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลวงพ่อวิทณา โกศล เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส อายุ 80 ปี กล่าวว่า อดีตไม่มีการใช้เทียนพรรษา ใช้เทียนชนวนเก่าหล่อขึ้นมาเอง จึงได้ประสานพุทธศาสนิกชนใน อ.เบตง ให้มาร่วมบริจาคทางวัดที่บ้านตาเซะบ้าง จากนั้นจึงได้จัดคณะมาทำบุญทุกปี เนื่องจากชาวไทยพุทธแม้แผ่นดินจะแยกจากกันแต่น้ำใจชาวพุทธไม่ได้แยกจากกัน นอกจากนี้เจ้าอาวาสวัดอินทราวาสยังกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า จากเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อความไม่สงบยิงพระสงฆ์ ทำให้ชาวไทยพุทธที่ประเทศมาเลเซียรู้สึกเศร้าใจมาก จึงอยากให้ทุกคนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่าแบ่งแยกศาสนา ให้มีความสามัคคีกันไว้ เพราะทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี