อบต.เกาะกูด จ.ตราด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะกูดช่วงมรสุม จัดกิจกรรมเฉพาะการท่องเที่ยวบนบก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด ร่วมกับ ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะกูดในช่วงมรสุม โดยจัดกิจกรรมเฉพาะการท่องเที่ยวบนบก ชูจุดขายธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมลดราคาห้องพักถึงร้อยละ 30-40 นายเดชาพล จันทร์อบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเกาะกูด จ.ตราด เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี นักท่องเที่ยวไม่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะกูด เนื่องจากเป็นช่วงที่มีมรสุมคลื่นลมแรง ทำให้ผู้ประกอบการต้องปลดแรงงาน และยุติการประกอบธุรกิจเป็นการชั่วคราว อบต.เกาะกูด และผู้ประกอบการจึงร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเกาะกูดช่วงฤดูฝน กำหนดกิจกรรมไว้เฉพาะการท่องเที่ยวบนบก เช่น การเดินป่า การเที่ยวน้ำตก ที่มีความสวยงามเป็นพิเศษ อีกทั้งธรรมชาติของเกาะกูดมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีไม่แพ้ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว นอกจากนี้โรงแรม,รีสอร์ท ยังพร้อมใจลดค่าห้องพักถึงร้อยละ 30-40 และมีการจัดกิจกรรมเสริมระหว่างเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย นายก อบต.เกาะกูด กล่าวอีกว่า ปัจจุบันการเดินทางไป อ.เกาะกูด และ เกาะหมาก สะดวกและปลอดภัย โดยใช้ระยะเวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง มีเรือโดยสารไป-กลับ ได้ในวันเดียวกัน จึงเป็นมิติใหม่สำหรับการท่องเที่ยวของ อ.เกาะกูด