สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ แถลงค้านเลิกจ้างพนักงาน บ.ไทรอัมพ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย แถลงคัดค้านการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ไทรอัมพ์ กว่า 1,900 คน พร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจริงของบริษัท และเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานร่วมหารือฝ่ายบริหารเยียวยาพนักงานของบริษัท จากกรณีบริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) ในเครือบริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศเลิกจ้างคนงานทั้งหมด 1,959 คน เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย พร้อมกับพนักงานบริษัทบอดี้แฟชั่นฯ และ บริษัท เวิลด์ เวลด์ การ์เมนท์ ที่ถูกเลิกจ้าง ประมาณ 30 คน ร่วมแถลงคัดค้านการเลิกจ้างดังกล่าว โดยนางสาวจิตรา คชเดช ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานบริษัท บอดี้แฟชั่นฯ กล่าวว่า การเลิกจ้างดังกล่าวมีความเคลือบแคลงสงสัย ทำให้เชื่อได้ว่า นายจ้างมีจุดประสงค์ที่จะแสวงหาแหล่งผลิตต้นทุนต่ำ ค่าจ้างถูก เพราะพนักงานที่ถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่ มีอายุงานยาวนาน รวมถึงต้องการทำลายสหภาพแรงงาน เพราะกรรมการถูกเลิกจ้างมากที่สุดเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการและสมาชิกทั้งหมด ขณะที่กลับมีการขยายกำลังการผลิตโรงงานที่จังหวัดนครสวรรค์แทน ดังนั้นเพื่อความโปร่งใส จึงขอให้บริษัทไทรอัมพ์ ยกเลิกการจ้างคนงานทั้งหมด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลตามหลักมาตรฐานแรงงานสากล และแนวปฏิบัติของบรรษัทข้ามชาติ พร้อมเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานเข้าร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารในการดำเนินนโยบายต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนงาน เพื่อลดความตึงเครียดระหว่างกัน และขอให้บริษัทปฏิบัติตาม Code of Conduct ของบริษัทที่มุ่งเน้นถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้สหพันธ์แรงงานฯ จะเดินหน้าเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากรัฐบาล, กระทรวงแรงงาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน