อบต.เขาสมิง ใช้เรือล่องน้ำชมสวนผลไม้เชิงเกษตร 2 เสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบต.เขาสมิง ใช้เรือล่องน้ำชมสวนผลไม้เชิงเกษตร 2 เสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (8 ก.ค.52) นายปราโมทย์ ดุละลัมภะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เขาสมิง จ.ตราด เปิดเผยว่า อำเภอเขาสมิง เป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมาช้านาน โดยเฉพาะที่ ต.เขาสมิง มีศักยภาพทางด้านสวนผลไม้และป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีคลองสำคัญหลายสาย เช่น คลองเขาสมิง คลองร่างหวายหรือคลองลำภูราย ที่เชื่อมไปถึงคลองห้วยแร้ง จนเป็นแม่น้ำตราด ระยะทาง 10-15 กิโลเมตร และตลอด 2 ฟากแม่น้ำ จะมีสวนผลไม้ของเกษตรกรจำนวนมาก เหมาะที่จะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ชลประทานและมีประตูระบายน้ำ แต่ที่แปลกและไม่เหมือนใครก็คือการรท่องเที่ยวทางเรือโดยใช้แพลากกับเรือยนต์ ซึ่งแตกต่างจากทริปท่องเที่ยวอื่น ๆ ของจังหวัดตราด ซึ่งขณะนี้คณะผู้บริหารและสมาชิก ได้จัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจะยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวของ ต.เขาสมิง โดยนำต้นแบบแพล่องน้ำที่ จ.กาญจนบุรี มาประยุกต์ใช้กับ ต.เขาสมิง ขณะที่สวนผลไม้อยู่ตาม 2 ฟากแม่น้ำ ที่มีคุณภาพและยกระดับให้เป็นสวนเกษตร เพื่อใช้ท่องเที่ยว พร้อมจะเร่งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะทำให้เป็นของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะถือเป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวของ ต.เขาสมิง