อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของกรีซลดลงร้อยละ 9.6 ยังมีผู้ตกงาน 19,000 ราย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวของกรีซ รายงานวันนี้ว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของกรีซได้ทำให้มีผู้ตกงานกว่า 19,000 คนหลังจากที่นักท่องเที่ยวลดลงเกือบร้อยละ 10 ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีนี้โดยสนามบินที่ใหญ่ที่สุด 13 แห่งของประเทศมีผู้โดยสารเดินทางมาถึงทั้งหมด 3,900,000 คนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวซึ่งลดลงร้อยละ 9.6 จากเมื่อปีที่แล้ว