รมช.สธ. พอใจการบังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ 4 วัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พอใจการบังคับใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ 4 วัน ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะตรวจร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน พร้อมรณรงค์การห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2552 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งมีผลบังคับใช้วันนี้ (7 ก.ค.52) เป็นวันแรก โดย นายมานิต เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบว่า ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจไม่พบการฝ่าฝืนเปิดจำหน่ายในวันนี้ แต่ยังพบการกระทำผิดในเรื่องของการติดป้ายโฆษณา ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ซึ่งได้มีการตักเตือนไปแล้ว นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการสำรวจว่า มีร้านขายเหล้าปั่นที่ใดบ้าง หากพบให้ดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนการห้ามขายสุราใต้ถุนหอพักนักศึกษา และใกล้สถานศึกษา จะพิจารณาจัดโซนนิ่งการขายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พุทธศักราช 2551 โดยมาตรการนี้เพื่อให้ร้านค้าดำเนินกิจการอยู่ได้ แต่ไม่ผิดกฎหมาย แต่หากมีการกระทำผิด ก็จะมีการถอนใบอนุญาตและไม่ต่อให้อีก นายมานิต กล่าวอีกว่า ผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และปัญหาสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ก้าวเข้าสู่การเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 2539-2550 มีเยาวชนอายุ 15-19 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และที่น่าห่วงคือ มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ในสถานพินิจที่กระทำผิด ฐานทำร้ายร่างกายและชีวิต รวมถึงในเรื่องเพศ ซึ่งมีผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 50