งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่สนามหลวง ยังไม่คึกคัก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ท้องสนามหลวง ขณะนี้ยังมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานค่อนข้างบางตา บรรยากาศงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ณ ท้องสนามหลวง ขณะนี้ยังมีประชาชนมาร่วมงานค่อนข้างบางตา เนื่องจากส่วนหนึ่งได้เดินทางกลับบ้านไปทำงานต่อ และเชื่อว่าในช่วงเย็นประชาชนจะไปเวียนเทียนที่วัดที่อยู่ใกล้บ้าน ส่วนประชาชนบางส่วนที่ยังไม่กลับบ้าน ได้เข้าร่วมฟังธรรมเทศนาของพระสงฆ์ตามซุ้มต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมมีตู้บริจาคเพื่อให้ประชาชนร่วมทำบุญตามศรัทธา โดย นางปริศนา นิ่มนาม หนึ่งในประชาชนที่เข้าร่วมงาน กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว ถือเป็นสิ่งที่ดี เพื่อให้ประชาชนหันมาเข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังเห็นว่า ประชาชนส่วนมากเป็นผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ จึงอยากฝากให้เยาวชน หันมาสนใจวันสำคัญทางศาสนาให้มากกว่านี้ นางปริศนา กล่าวอีกว่า การทำบุญไม่จำเป็นต้องทำในวันสำคัญทางศาสนาเท่านั้น ประชาชนสามารถที่จะทำบุญและทำความดีได้ทุกวัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกไม่ให้ลืมวัฒนธรรมประเพณีของไทย ซึ่งปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ