ขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลฯ เริ่มการแสดงคืนแรกวันนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มการแสดงคืนแรกวันนี้ โดยจะมีเทียนแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงาม นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปีนี้ มีการจัดกิจกรรมพิเศษ คือการแสดงชุด แห่เทียนบูชา เทียนพรรษาเมืองอุบล โดยเป็นการแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน จะมีเทียนพรรษาทั้งประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ที่มีความสวยงาม พร้อมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมอีสานของนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนกว่า 300 คน นักท่องเที่ยวจะได้เห็นความสวยงามที่แปลกตาออกไปจากการชมขบวนเทียนในช่วงกลางวัน สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษา ภาคกลางคืน ของจังหวัดอุบลราชธานี จะเริ่มจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ในเมืองอุบลราชธานี เคลื่อนเข้าสู่บริเวณทุ่งศรีเมือง นักท่องเที่ยวสามารถชมการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาภาคกลางคืน ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ในคืนวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 2552 เริ่มเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป