สนง.เขตลาดกระบัง จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตลาดกระบัง สืบสานประเพณีชาวพุทธ ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองหล่อเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา สำนักงานเขตลาดกระบัง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขต จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองหล่อเทียนจำนำพรรษาเพื่อถวายให้กับวัดต่างๆ ในพื้นที่จำนวน 14 ต้น เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคมนี้ โดยมี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว กิจกรรมการเฉลิมฉลองหล่อเทียนจำนำพรรษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของเทศกาลเข้าพรรษา โดยถือเป็นประเพณีที่ชาวไทยสืบต่อมาช้านาน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเด็ก เยาวชน รวมทั้งผู้ใหญ่ เริ่มออกห่างจากวัด จนกระทั่งหลงลืมการทะนุบำรุงพุทธศาสนา และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาติไทย ทำให้สังคมไทยเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงย้ำเตือนให้ทุกฝ่ายหันมาให้ความสนใจกับพุทธศาสนามากขึ้น โดยในช่วงเข้าพรรษาตลอด 3 เดือนนี้ ขอให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม ลด ละ เลิกสิ่งมอมเมา ขัดเกลาจิตใจให้สะอาดผ่องใส เพื่อจิตใจที่สงบ สามารถคิดอ่านและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี