ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 4 หลังคาเรือน และเตือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 4 หลังคาเรือน และเตือนชาวประมงระวังคลื่นลมแรง จากการที่เกิดลมพายุและฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2552 ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชน ได้รับความเสียหายทั้งใน อ.เมือง และ อ.แหลมงอบ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ตราด ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง 2 อำเภอ จำนวน 4 หลังคาเรือน คือ ที่ตำบลหนองโสน หมู่ที่ 3 อ.เมืองตราด 3 หลังคาเรือน บ้านเสียหายทั้งหลัง 1 หลังคาเรือน และเสียหายบางส่วน 2 หลังคาเรือน มูลค่าความเสียหายประมาณ 120,000 บาท และที่ ต.บางปิด หมูที่ 5 อ. แหลมงอบ มีราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 1 หลังคาเรือน มูลค่าความเสียหายประมาณ 65,000 บาท ขณะนี้กรมอุตุวิทยาได้แจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย โดยเฉพาะชาวประมงที่ใช้เรือเล็ก ระวังจะเกิดคลื่นลมแรง และบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งทะเล ขอให้ตรวจอุปกรณ์ป้องกันภัยให้พร้อมเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายและการได้รับบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้ ทางศูนย์ฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง