ตราดเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนางดเหล้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตราดเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนางดเหล้าเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา (6 ก.ค.52)นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนำบุตรหลานร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนงดเว้นอบายมุข และใช้วันหยุอยู่กับครอบครัว และเที่ยวพักผ่อนในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดตราด ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งเกาะช้าง เกาะกูด น้ำตกที่สวยงาม ประกอบกับรัฐบาลประกาศห้ามขายเหล้าในวันอังคารและวันพุธ จึงขอให้ประชาชนงดเหล้าในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและขอความร่วมมือร้านค้าขอให้งดจำหน่ายเหล้าในวันดังกล่าว