กมธ.การท่องเที่ยว วุฒิสภา ลงพื้นที่ตราดติดตามการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อนำรายได้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กมธ.การท่องเที่ยว วุฒิสภา ลงพื้นที่ตราดติดตามการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อนำรายได้เข้าสู่ ปท. ที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลน หาดทรายดำ อ.แหลมงอบ จ.ตราด นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ดูงานด้านด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดตราด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุป ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา กล่าวว่า จังหวัดตราดมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แต่ยังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ยังพบขยะและน้ำเสีย ที่ต้องจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องร่วมกันแก้ปัญหา จึงขอให้ทุกภาคส่วนเตรียมแหล่งท่องเที่ยวให้พร้อม