สธ. เผยช่วงวันหยุด มีผู้ป่วยไข้หวัดเข้าตรวจรักษาที่ร.พ. ใหญ่ เฉลี่ย 100 คนต่อวัน ย้ำ 6 กลุ่มเสี่ยงหา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุขเผยช่วงวันหยุด มีผู้ป่วยไข้หวัดเข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ เฉลี่ย 100 คนต่อวัน ย้ำ 6 กลุ่มเสี่ยงหากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ อย่าซื้อยากินเอง นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมการทำงานของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในการจัดบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และจำกัดการแพร่กระจายเชื้อให้อยู่ในวงแคบที่สุด ซึ่งหลังตรวจเยี่ยมนายมานิต ระบุในช่วงวันหยุดนี้ มีผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด เข้ารับการตรวจรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยแห่งละประมาณ 100 คนต่อวัน ซึ่งแพทย์ พยาบาล ต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำทีมแพทย์ หากมีผู้ป่วยอาการหนักและ มีภาวะแทรกซ้อน ให้โทรขอรับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ ยืนยันความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไม่รุนแรง ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 สามารถหายเองได้ แต่ขอให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังประจำตัวต้องกินยาควบคุมอาการต่อเนื่อง อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไต, ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันโรคต่ำ อาทิ โรคเลือด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้สูงอายุ เด็กต่ำกว่า 5 ขวบ ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ และผู้ที่มีภาวะอ้วน ไม่ควรซื้อยากินเอง หากมีอาการป่วยควรรีบพบแพทย์ ส่วนประชาชนทั่วไปหากมีอาการไข้หวัดใหญ่ ให้พักผ่อนอยู่กับบ้าน ดื่มน้ำมากๆ คาดหน้ากากอนามัย หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3-5 วัน ควรไปพบแพทย์ หรือสงสัย สอบถามได้ที่สายด่วนบัตรทอง 1330 ได้ตลอด 24 ชม.