นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยระบุ การขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวเกาะสมุย ส่งผลให้เกิดปัญหาข

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ระบุ การขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวเกาะสมุย ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะและน้ำเสียเพิ่มขึ้นตามมาซึ่งทุกฝ่ายต้องเร่งหาทางออกในการแก้ไขปัญหา นายเสนีย์ ภูวเศรษฐถาวร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย กล่าวว่า การขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวในเกาะสมุยในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปีนี้มีปริมาณห้องพักเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 15,000 เป็น 16,000 ห้องในปีนี้ ส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภค จากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและของประชาชนในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นตามมา ทั้งปัญหาขยะที่ขณะนี้เตาเผาขยะที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานและยังมีปัญหาเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียที่ยังมีไม่เพียงพอ หากไม่เร่งแก้ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย กล่าวด้วยว่า ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ควรหันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกาะสมุยได้ประกาศตัวในโครงการกรีนไอร์แลนด์โปรเจ็ค ให้ผู้ประกอบการนักท่องเที่ยว และประชาชนได้ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อให้เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่