ตร.พะเยา ร่วมปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุด ผ่าน 3 มาตรการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเข้าพรรษา ปี 2552 อย่างเคร่งครัด ผ่านการดำเนินงานใน 3 มาตรการหลัก ในห้วงระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคมนี้ พลตำรวจตรีปราศรัย สังขะทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2552 เป็นวันหยุดราชการ จึงทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันจำนวนหลายวัน ทำให้มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาการจราจรติดขัดมากกว่าในช่วงปกติ จึงกำหนดให้มีการดำเนินงานตามมาตรการ 3 มาตรการหลัก เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน สำหรับ 3 มาตรการหลัก ประกอบด้วย 1 มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังในกรณีความผิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรใน 10 ฐานความผิด คือ มาตรการ 3ม 2ข 1ร แซงในที่คับขัน ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ/เครื่องหมายจราจร ย้อนศร โทรศัพท์ขณะขับรถ ผ่านการตั้งจุดตรวจ เพื่อบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 2 มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ 3 มาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งจะเป็นการติดตามสถานการณ์ด้านการจราจร จุดสำคัญอย่างเช่นบนถนนสายหลักในช่วงที่ประชาชนเดินทางทั้งขาเข้าและขาออก โดยจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ทั้งนี้ จะมีการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ พร้อมกับสรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดห้วงระยะ 5 วันนี้ คือ วันที่ 4-8 ก.ค.เป็นประจำทุกวัน