มาเลเซีย มเข้มด่านชายแดน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มาเลเซีย คุมเข้มด่านชายแดน ผู้ที่เตรียมเดินทางเข้าไปต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และกรอกข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียดป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่เข้าประเทศ

นางกัลยาณีย์ ชูกรณ์ สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก เปิดเผยว่า หลังจากที่ประเทศไทย พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ในหลายพื้นที่ของประเทศ และล่าสุดพบผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา จากการเดินทางโดยสารมากับขบวนรถไฟด่วนทักษิณ กรุงเทพ สุไหงโก - ลก ตู้โดยสารที่ 11 ขบวนรถที่ 37 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา ทำให้ในพื้นที่อำเภอก-ลก ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลการเข้ารักษาตัวของประชาชน จากโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นรายวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบผลของอาการ และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ทัน ทั้งนี้ ากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งโดยสารมากับรถไฟขบวนดังกล่าวมีอาการไข้ ตัวร้อน มีน้ำมูก หรือมีอาการอื่นร่วมด้วยก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วรีบมาพบแพทย์ทันทีเพื่อจะได้เข้ารับการรักษาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ส่วนด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านประเทศมาเลเซียได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงผู้ที่เดินทางเข้าประเทศมาเลเซียทุกคนต้องมีการกรอกข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่จากประเทศไทยไปสู่ประเทศมาเลเซีย