รมว.วธ.มอบเทียนจำนำพรรษาให้กับวัดใน จ.ตราด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบเทียนจำนำพรรษาให้กับวัดใน จ.ตราด พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเทียนจำนำพรรษาให้กับวัดในพื้นที่อำเภอแหลมงอบจำนวน 13 วัด โดยมีผู้นำท้องถิ่นแต่ละพื้นที่รับมอบเพื่อนำไปถวายวัดให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ไว้ใช้ปฏิบัติธรรมในชวงเข้าพรรษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาและจังหวัดต่าง ๆ โดยสำนักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัดกำหนดจัดงานเนื่องในเทศกาลดังกล่าวขึ้น โดยส่วนกลางมีศูนย์กลางจัดงานอยู่ที่วัดสระเกศ ในวันที่ 7 8 กรกฎาคม นี้ โดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเทียนจำนำพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน สิ่งเหล่านี้ทางกระรทรวงวัฒนธรรมอยากขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ พาครอบครัวมาร่วมเข้าวัดฟังธรรม สร้างมงคลให้กับชีวิตในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้ อย่างไรก็ตามการจัดพิธีมอบเทียนจำนำพรรษา ที่วัดแหลมมะขามแห่งนี้ นับเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความสามัคคีภายในชุมชน เนื่องจากในพื้นที่แห่งนี้มีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอยู่ภายในชุมชนเดียวกันโดยไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างในศาสนา