เจาะลึกบัญชีทรัพย์สิน "ปารีณา" เศรษฐินีราชบุรี รวยร้อยล้านจากอะไรบ้าง?

เจาะลึกบัญชีทรัพย์สิน "ปารีณา" เศรษฐินีราชบุรี รวยร้อยล้านจากอะไรบ้าง?
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 80 ราย ในกรณีเข้ารับตำแหน่ง 79 ราย และพ้นจากตำแหน่ง 1 ราย สำหรับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส.ที่เปิดเผยนั้น ในโลกออนไลน์ให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ ทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ 

>> เปิดทรัพย์สิน 6 ส.ส. คนดัง "ธนาธร" รวยทะลุ 5 พันล้าน "มงคลกิตติ์-ปารีณา" รวยร้อยล้าน

โดย น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ มีทรัพย์สิน 169,666,795 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของ น.ส.ปารีณา 163,781,598 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 21,982,567 บาท เงินลงทุน 9,999,800 บาท เงินให้กู้ยืม 11,101,141 บาท ที่ดิน 20,068,090 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 61,050,000 บาท ยานพาหนะ 16,580,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 23,000,000 บาท

เป็นทรัพย์สิน ด.ช.ทวีทอง ไกรคุปต์ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นเงินฝากจำนวน 5,885,197 บาท หนี้สิน 29,731,411 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 18,331,411 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 11,400,000 บาท

เฟซบุ๊ก ปารีณา ไกรคุปต์ ภาพปารีณาที่ฟาร์มไก่

ทั้งนี้ น.ส.ปารีณา ได้แจ้งประวัติย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบันว่า เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และแจ้งรายได้ต่อปีรวม 111,999,796 บาท แบ่งเป็นรายได้ประจำเป็นเงินเดือน ส.ส. 1,362,720 บาท การเลี้ยงไก่ 109,962,076 บาท การเลี้ยงวัว 675,000 บาท สำหรับรายจ่ายประจำผู้ยื่นแจ้งว่า เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3,600,000 บาท ฟาร์มไก่ 107,770,454 บาท รวมรายจ่าย 111,370,454 บาท

ส่วนเงินลงทุนที่ผู้ยื่นแจ้งไว้ เป็นเงินลงทุนในบริษัท ปารีณา ไกรคุปต์ จำกัด มูลค่า 9,999,800 บาท เงินให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ยืมจำนวน 10 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น รับจ้าง และค้าขาย ยานพานะ 11 รายการคือ รถบรรทุกพ่วงสิบล้อ พร้อมพ่วง รถแทรกเตอร์ รถตู้ รถเก๋ง และรถจักรยานยนต์

ส่วนทรัพย์สินอื่นมี 3 รายการ มูลค่ารวม 23,030,000 บาท ประกอบด้วย สมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย สมเด็จนางพญาพิมพ์อกนูนใหญ่ วัว 500 ตัว และปืน 9 มม. 1 กระบอก

>> เปิดขุมทรัพย์ “ส.ว.” พี่สาวจุติรวยสุด 2 พันล้าน อดีตสามีปารีณาไม่น้อยหน้ารวย 1.7 พันล้าน