ไทยขยับอันดับการแข่งขันด้าน ศก.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 09.00 น. วันนี้ (5 ก.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่อยู่ในกระแสความสนใจในขณะนี้ ตนอยากจะย้ำกับพี่น้องประชาชนว่า ตนและรัฐบาลตั้งเป้าไว้ว่า การเข้ามาทำงานของพวกเราในขณะนี้ ต้องเป็นการทำงานที่มองไปในระยะยาวด้วย จึงขอถือโอกาสรายงานให้ประชาชนทราบเริ่มตั้งแต่ภาพรวมของความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ องค์กรที่เขาจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปีนี้ได้ขยับให้ประเทศไทยดีขึ้นมา 1 อันดับ จากอันดับที่ 27 เป็นอันดับที่ 26

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนได้คุยกับทาง ครม.แล้ว เรามองว่าตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขที่เราไม่ควรจะพึงพอใจ เพราะว่าประเทศไทย คนไทยเป็นประเทศ และเป็นสังคมที่มีศักยภาพสูงกว่าที่จะอยู่ในอันดับในลักษณะนี้ เพราะฉะนั้น ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาระดมภาคเอกชน ภาควิชาการ ที่สำคัญคือได้ผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดอันดับเข้ามาประชุมเป็นเวลา 2 วัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้คำแนะนำ เอาประสบการณ์จากประเทศต่าง ๆ มาเพื่อเป็นแนวทางในการนำทาง สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนว่า ทำอย่างไรประเทศไทยของเราจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งในแง่ของความเป็นจริง และเมื่อได้รับการจัดอันดับดีขึ้น ก็จะเป็นการเรียกความเชื่อมั่น และสร้างโอกาสทางด้านการค้า การลงทุน รวมไปถึงการท่องเที่ยวสำหรับประเทศต่อไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนมีโอกาสไปเปิดงานและได้ติดตามจากทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้าไปร่วมในการสัมมนา ก็ได้ข้อคิดเห็น ได้แนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และจะนำมาปรับเข้ากับเรื่องของการดำเนินนโยบายของรัฐบาล แต่การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งแผนฉบับที่ 11 นี้ก็มีการเริ่มต้นทำกันในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตนได้เน้นย้ำว่า ในแผนฉบับใหม่นี้ เราจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือเรื่องของภาคการเกษตรในการที่จะต้องเป็นผู้ผลิตอาหาร และพลังงานทดแทนที่สำคัญ โดยจะทำต่อเนื่องจากปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ซึ่งกำลังมีการลงทุนในเรื่องของแหล่งน้ำ ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์ สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้นต่อไร่ และสัปดาห์หน้าตนจะลงพื้นที่ภาคอีสานไปดูในเรื่องของแหล่งน้ำเพื่อที่จะให้การผลักดันไทยเข้มแข็งนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด