ปภ.ชวนเด็กวาดภาพ

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปภ.ในฐานะ คกก.อาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และองค์กรยุทธศาสตร์นานาชาติเพื่อการลดภัยพิบัติ จัดประกวดวาดภาพเนื่องในวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2552 ในหัวข้อ โรงพยาบาลปลอดภัย - โรงพยาบาลในอาเซียนปลอดภัยจากภัยพิบัติ ชิงเงินรางวัลกว่า 5 หมื่นบาท ผู้ร่วมส่งผลงานต้องเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 8 - 15 ปี โดยจะต้องเป็นภาพที่แสดงถึงแนวคิดและจินตนาการ ที่สื่อให้เห็นถึงสภาพและลักษณะของโรงพยาบาลที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติส่งภาพเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 11 ส.ค.นี้ โดยจะประกาศผลการแข่งขันระดับประเทศในวันที่ 31 ส.ค. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ www.disaster.go.th/html/ english/drawing2009/theme หรือโทร. 02-637-3665-6 และ 081-862-9801

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด