ศูนย์สำรวจออกโฉนดที่ดินลำปาง-พะเยา แจ้ง ระวังมิจฉาชีพเรียกเก็บเงินอ้างสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ไปรังวั

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์สำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง-พะเยา เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเรียกเก็บเงินติดต่อเจ้าหน้าที่ไปรังวัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลแม่กา จ.พะเยา นายเศกสรรค์ พร้อมสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง-พะเยา กล่าวถึงการไปรังวัดออกโฉนดที่ดินในว่า ขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีเรียกเก็บเงินอ้างว่าจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อเจ้าหน้าที่ไปรังวัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา ทางศูนย์ฯขอชี้แจงว่า ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินหากจะดำเนินการรังวัดออกโฉนดในพื้นที่ใด ทางหน่วยงานจะทำแผนแจ้งให้กับทางอำเภอ สำนักงานที่ดินจังหวัดและแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ จึงขอแจ้งเตือนประชาชน หากมีผู้แอบอ้างเรียกเก็บเงินในออกรางวัดไม่วากรณีใด ขออย่าหลงเชื่อ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลแม่กา เพราะศูนย์ฯยังไม่มีแผนที่จะเข้าไปดำเนินการแต่อย่างใด แต่หากมีผู้ใดได้หลงเชื่อจ่ายเงินไปแล้วขอให้ไปติดต่อรับเงินคืนจากผู้เรียกเก็บเงินพร้อมกับสามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอำนวยการศูนย์สำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปาง-พะเยา โทร.0-5426-5007 ในวันเวลาราชการ