ก.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกด้านความปลอดภัยผลงานไม่ถึง 5 ปี กว่า 126 แห่ง ในงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน มอบรางวัลให้สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกด้านความปลอดภัยที่มีผลงานไม่ถึง 5 ปี กว่า 126 แห่ง ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 23 ที่ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา นายไพฑูร แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในงานมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ที่มีผลงานไม่ถึง 5 ปี ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 23 ที่ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทคบางนาว่า เป็นที่น่ายินดีสำหรับผู้ประกอบการมีผลงานดีเด่นในด้านความปลอดภัยติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี กว่า 141 แห่ง จากผู้เข้าร่วมประกวด 720 แห่ง ซึ่งได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กฎกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับวันนี้(4 ก.ค.52) เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการดีเด่นที่มีผลงานยังไม่ถึง 5 ปี จำนวน 126 แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการด้านความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง คาดว่าในปีนี้จะสามารถรช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุจากการทำงานได้มากกว่าร้อยละ 50 จากเดิมปี 2551 มีผู้ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานมากถึง 1 แสน 7 หมื่นราย ทั้งนี้ การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติที่มีขึ้นทุกปี เพื่อช่วยผลักดันให้ ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก และผู้ประกอบการรายใหม่ เห็นความสำคัญในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง