จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสภาพอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จากการตรวจสอบสภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากกว่า 100 ปี นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงการที่กรมควบคุมมลพิษ โดยกองตรวจคุณภาพอากาศ ได้ให้การรับสภาพอากาศที่อำเภอลานสกา ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า ดีที่สุดในประเทศไทย จึงทำให้ทางจังหวัดให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม โดยได้มีการระมัดระวังมลภาวะจาก ท่อไอเสีย โรงงาน การเผาขยะ เผาป่า และฝุ่นละออง และ โอโซน ส่วนการตรวจวัดสภาพอากาศที่สนามหน้าเมือง มีคุณภาพปานกลางถึงค่อนข้างดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า การที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอายุยืน มีผู้สูงอายุมากกว่า 100 ปีเป็นจำนวนมาก เพราะรู้จักกิน รู้จักอยู่ และ มีสภาพอากาศดี เรื่องนี้ถือเป็นจุดขายของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้นประชาชนจะต้องช่วยกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดี