คะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นตกต่ำลง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลสำรวจความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นซึ่งจัดทำขึ้นโดยหนังสือพิมพ์โยมิอูริปรากฎว่า คะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีทาโร่ อาโซะ ลดลงต่ำน้อยกว่าร้อยละ 20 อยู่ที่ร้อยละ 19.7 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 22.9 ในการสำรวจเมื่อเดือนที่แล้ว นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56 ยังไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ 2 คนของนายกรัฐมนตรีอาโซะเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 24 ต้องการให้นายกรัฐมนตรีอาโซะอยู่ในตำแหน่งต่อไปและร้อยละ 41 ต้องการให้ผู้นำฝ่ายค้านเป็นนายกรัฐมนตรี.