ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.44 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเชิดชัย ประทุมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2552 เวลา 15.04 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เวลา 17.59 น.สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และทรงวางพวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พวงมาลาของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่หน้าหีบศพ นางกิมเซี้ยง แซ่ลี้ ณ ศาลาสีห์โสภณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ด้วย เวลา 15.06 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 24 ณ ท้องพระโรงหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 18.46 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นำพระอธิการอารยะ อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และนาคที่จะอุปสมบทในพรรษานี้ เพื่อถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เฝ้ารับประทานผ้าไตร ในโอกาสนี้ คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมเข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ด้วย