ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 08.43 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์ อาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและบริการวิชาการด้านประชากรและสังคม และ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล กับทรงเปิด อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา 15.12 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำนักเรียนที่จะไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ คณะอาจารย์ผู้นำทีม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพระราโชวาท ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันฯ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2552 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เป็นวันที่ 2

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด