วษท.ยันต้องเป็นสถาบันอาชีวะเกษตรให้ได้

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2552 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวิศวะ คงแก้ว ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) นครศรีธรรมราช พร้อมคณะได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศธ. กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร โดยนายวิศวะ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เคยมาร้องเรียนเรื่องดังกล่าวผ่านน.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ. และ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการ กอศ. ซึ่งได้รับปากว่าจะนำเรื่องนี้เข้าพิจารณาในการประชุม กอศ. วันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าในการประชุมครั้งนั้นก็ไม่มีการนำเรื่องนี้เข้าบรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา และไม่อนุญาตให้ตนเ้าไปชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 ภูมิภาคด้วย ซึ่งถือว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้

กอศ.และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไม่ยอมชี้แจงเหตุผลว่าทำไมถึงไม่นำเรื่องนี้เข้าพิจารณา ทั้งที่ผลการประเมินความพร้อมก็ผ่าน ถือเป็นการทำให้ประเทศชาติเสียหาย เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และรัฐบาลมีนโยบายที่จะผลักดันให้เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีสถาบันนี้ เพื่อทำหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านการเกษตร และผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงสร้างบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพเกษตรกรรมในทุกสาขา อย่างไรก็ตามหากการเรียกร้องไม่เป็นผล ทางกลุ่มก็จะคัดค้านไม่ให้สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน นายวิศวะ กล่าว

นายเฉลียว กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด กอศ.ได้พิจารณาผลการประเมินความพร้อมการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษาประมง 1 แห่ง เป็นวาระที่ 4.1 เพิ่มเติมจากการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง แต่ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่เป็นเอกฉันท์ให้เสนอจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่ง โดยนำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการประมง เข้ามารวมไว้ด้วย.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด