วิศวะคอมพ์มอ.ภูเก็ตดูงานสิงคโปร์ กระตุ้นนักศึกษาสร้าง-พัฒนาเทคโนฯ

นายชาญวิทย์ เจนรักสุขุม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า ได้พาคณะนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานแสดงสินค้าทางด้านคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมระดับโลก ภายใต้ชื่อ CommunicAsia 2008 ที่ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร และวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้รุดหน้าไปมาก ดังนั้น สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งการพานักศึกษาไปทัศนศึกษาในครั้งนี้จึงถือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ และมีความสนใจในการสร้างหรือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นมาใช้เอง

ในแต่ละปีจะมีการแสดงสินค้าและนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ที่ทางภาควิชาได้พานักศึกษาไปชมนิทรรศการภายในงานดังกล่าว โดยเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า มีสินค้าและเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนๆ และหากเทียบความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแล้ว ประเทศสิงคโปร์ถือว่าก้าวล้ำกว่าประเทศไทยมาก เช่น ระบบขนส่งมวลชนของสิงคโปร์มีการคิดค่าใช้ถนนด้วยระบบอัตโนมัติแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EPR) ทำให้ไม่ต้องมีพนักงานคอยเก็บเงิน หรือระบบโทรคมนาคม ซึ่งมีการใช้โทรศัพท์ไอพี ทำให้ค่าใช้จ่ายของโทรศัพท์ถูกมากกว่า นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยี 3G ทำให้รับส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได้มีโอกาสไปพบเห็นสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลจากการศึกษาการดูงานที่ผ่านๆ มา พบว่าหลังทัศนศึกษาดูงาน นักศึกษาบางคนได้นำแนวคิดจากการที่ได้ไปเห็นซอฟต์แวร์ต่างๆ มาพัฒนา หรือประยุกต์ในรูปต่างๆ ในรายวิชาโครงการที่กำลังศึกษาอยู่ เช่น ระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น นายชาญวิทย์กล่าว

หน้า 23

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด