เยาวชนไทย เจ๋ง คว้า 2 รางวัลประเภททีมมาครองจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน Intel ISEF 2008

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เยาวชนไทย คว้า 2 รางวัลประเภททีมมาครอง จากโครงงานไม้อัดยุคใหม่ผลิตได้จากวัชพืช และโครงงานการหมุนของเมล็ดหญ้าหนวดฤาษี จากการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในงาน International Science and Engineering Fair 2008 หรือ Intel ISEF 2008 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผย ว่า ตัวแทนนักเรียนของประเทศไทยที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนด้านวิชาการในการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนไทย ในการประกวดครั้งนี้ ได้รับรางวัลประเภททีม 2 ประเภท โดยโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มี นายภีมเดช ประสิทธิ์วรเวทย์ นายมนภาส หะรารักษ์ และนายธนวรกฤต บางเขียว ได้ที่ 2 จากโครงงานไม้อัดยุคใหม่ผลิตได้จากวัชพืช และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีนางสาวปรารถนา ชุนหคาม นางสาวอลิสรา ศรีนิลทา และนายชญา นิ่มจินดา ได้อันดับ 3 จากโครงงานการหมุนของเมล็ดหญ้าหนวดฤาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า แม้ประเทศไทยได้รับเพียง 2 รางวัล แต่ถือเป็นเกียรติของประเทศไทยที่ได้ไปแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นานาชาติยอมรับไม่แพ้ประเทศอื่นๆ