รร.สุไหงโก-ลก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน SK เกมส์ 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนสุไหงโก-ลก จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน SK เกมส์ 52 เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย วันนี้ (4 ก.ค.52) เวลา 09.30 น. ที่สนามกีฬามหาราช เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน SK GAME 52 โดยมีนายสัมพันธ์ นิบือซา ผู้อำนวยการโรงรียนสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงาน โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน กว่า 1,000 คน ร่วมกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสุไหงโก-ลก ในครั้งนี้ นายสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และจะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างสันติสุข สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนและคณะครูอาจารย์ ออกเป็น 4 สี คือ สีม่วง สีชมพู่ สีฟ้า และสีเขียว แข่งขันตั้งแต่วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2552 โดยแบ่งเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทกีฬาที่ทำการแข่งขัน ประกอบด้วย ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ เปตอง ฟุตซอล และกรีฑา ทั้งนี้ได้คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียน ไปแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดต่อไป