สถิติระนอง ออกสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือน ก.ค.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถิติจังหวัดระนอง ออกสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนกรกฎาคม นางสาวสุภิญญา เชยแสง สถิติจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ได้จัดทำโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2552 ทั่วจังหวัดระนอง รวม 20 เขตปฏิบัติงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่อยู่ในวัยทำงานและนอกวัยทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลการทำงาน การว่างงาน และการประกอบกิจกรรมต่างๆ ของประชากร โดยทำการสำรวจตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ สถิติจงหวัดระนอง กล่าวว่า โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เป็นโครงการที่มีการจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ที่เข้าทำการสำรวจข้อมูลด้วย หากสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง โทรศัพท์หมายเลข 0-7781-1476 ในวันและเวลาราชการ