ครูสังกัด สพท.นราธิวาส เขต 2 คว้ารางวัล Best Practice สื่อสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 คว้ารางวัล Best Practice สื่อ/นวัตกรรมสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดงาน Symposium ทางการศึกษาพิเศษ เพื่อนำเสนอผลงานที่เป็น Best Practice ของการบริหารจัดการเรียนร่วม และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่ปัญหาทางการเรียนรู้ ผลปรากฏว่า นางรดา ธรรมพูนพิสัย ครูโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 ได้รับโล่รางวัลอันดับ 2 ด้วยผลงานที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice ของสื่อ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่าน/การเขียน/การคิดคำนวณ สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ และรางวัลอันดับ 3 ประเภทงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนร่วมหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โดยจะมีการนำเสนอผลงาน ในการประชุม Symposium ใน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 เป็นเจ้าภาพหลักสำหรับเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จะมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่รับผิดชอบโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม เข้าร่วมประชุม จำนวน 52 คน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 กล่าวอีกว่า โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ พัฒนาเด็ก LD ของเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ขณะนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 โรงเรียน มีนักเรียนจำนวนกว่า 100 คน ที่จะต้องส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ