ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร เดินหน้าพัฒนากิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการ จ.กำแพงเพชร ระบุ เตรียมพัฒนากิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น หลังปีนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้รับรางวัลระดับประเทศมาครอง นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จากการที่โครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ เข้ารับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรมีความภาคภูมิใจในรางวัลนี้เป็นอย่างมาก เพราะจะทให้เยาวชนคนกำแพงเพชร ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของโครงการที่ว่า "เป็นหนึ่งได้ โดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวอีกว่า หลังจากนี้จะต้องปรับปรุงพัฒนากิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นไปอีก เนื่องจากปีหน้าจังหวัดกำแพงเพชรจะต้องส่งโครงการ เพื่อนำเสนอผลงานรักษาแชมป์และรักษาสถานภาพความเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต่อคณะกรรมการทั้งในระดับภาคเหนือและระดับประเทศ เพื่อให้ได้รางวัลชนะเลิศในระดับ เงิน ทอง และเพชร ซึ่งเป็นรางวัลที่สูงยิ่งขึ้นต่อไป ส่วนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการจะต้องมีการพัฒนา วางแผน โดยเฉพาะขั้นตอนการนำเสนอผลงาน และหวังว่าในทุกระดับของจังหวัดกำแพงเพชร จะสามารถได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งทั้งหมดจะได้มีการพัฒนาพร้อมกันไป