ดุสิตโพลชี้คนเกือบครึ่ง ผิดหวังในตัว ส.ส. ถูกเลือกมาไม่ทำตามนโยบาย

ดุสิตโพลชี้คนเกือบครึ่ง ผิดหวังในตัว ส.ส. ถูกเลือกมาไม่ทำตามนโยบาย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพลเผยคนร้อยละ 48 ค่อนข้างผิดหวังกับ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งเข้าสภา พร้อมอยากให้ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติมากขึ้น

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,233 คน ถึงประเด็น "เสียงสะท้อนของประชาชน ต่อบทบาทของ ส.ส. ณ วันนี้" ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2562 เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนประทับใจเกี่ยวกับทบาทของ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา ร้อยละ 51.48 ระบุ มีความตั้งใจในการทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี รองลงมาร้อยละ 28.35 ระบุ มีแนวคิดใหม่ๆมีนโยบายที่น่าสนใจ ร้อยละ 22.96 ระบุ เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

ขณะที่ประชาชนร้อยละ 40.98 ไม่ประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา เพราะ ไม่รักษาสัญญา ไม่ทำตามนโยบาย รองลงมา ร้อยละ 29.96 ระบุ ทพเลาะวิวาท สร้างความขัดแย้งแตกแยก ร้อยละ 26.64 ระบุ อภิปรายไม่สร้างสรรค์ ไม่ควบคุมอารมณ์

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามากที่สุดร้อยละ 39.59 ระบุ มีผลงานให้เห็นมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน รองลงมาร้อยละ 30.46 ระบุ พัฒนาประเทศจังหวัด ชุมชนให้เจริญห้าวหน้า ร้อยละ 22.03 ระบุ ดูและเอาใจใส่พี่น้องประชาชน ทำให้อยู่ดีกินดี

ส่วนสิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้กับ ส.ส. จะสมหวังหรือไม่ ร้อยละ 48.39 ระบุ ค่อนข้างผิดหวัง เพราะ เล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ มัวแต่ทะเลาะกัน กล่าวหา ใส่ร้าย โจมตีกันไปมา ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 31.07 ผิดหวัง เพราะ คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ทำเพื่อประชาชน ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ฯลฯ ร้อยละ 17.86 ระบุ ค่อนข้างสมหวัง เพราะ เป็นกันเอง ใกล้ชิดประชาชน ลงพื้นที่พบปะพูดคุยเข้าถึงประชาชน รับฟังความคิดเห็นฯลฯ

ทั้งนี้ สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง ส.ส. ณ วันนี้ ร้อยละ 48.14 ระบุ ควรตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ รองลงมาร้อยละ 25.45 ระบุ ทำงานใกล้ชิด ลงพื้นที่ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ร้อยละ 23.45 ระบุ เป็นผู้แทนที่ดี ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์

12thaipollpolitical-1