แพทย์เตือนระวังไข้หวัดใหญ่ 2009 อาจระบาดได้ช่วงวันหยุดยาว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

แพทย์เตือนระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อาจระบาดได้ช่วงวันหยุดยาว เนื่องจากประชาชนมีการเดินทางมาก พร้อมแนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด นายแพทย์ สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา จะมีการเดินทางท่องเที่ยวมาก ประชาชนควรดูแลสุขภาพ ควบคุมและป้องกันการติดต่อโดยเฉพาะโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพื่อลดการระบาด ด้วยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัย ซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุดคือการดูแลตนเอง โดยการป้องกันโรคชิคุนกุนยา ต้องระมัดระวังไม่ให้ยุงกัด ด้วยการทายากันยุง นอนในมุ้ง ส่วนไข้หวัดใหญ่ 2009 เบื้องต้นต้องสวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหากมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสามารถป้องกันได้ด้วยการกินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ