จังหวัดน่าน พบผู้ป่วยไข้หวัด 2009 เป็นรายแรกแล้ว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เผย พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นรายแรกแล้ว เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน หลังจากเดินทางกลับจากประเทศออสเตรเลีย นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จากผลการส่งตรวจผู้ป่วยต้องสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของผู้ที่เดินทางออกจากจังหวัดน่าน จำนวน 3,432 คน พบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องผ่าตัด เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา สาเหตุคาดว่าน่าจะติดเชื้อจากเด็กชาวต่างชาติที่นั่งโดยสารเครื่องบินกลับมาจากออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยอีก 13 ราย ผู้ป่วยที่แพทย์สงสัย จำนวน 5 ราย ส่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการจำนวน 10 ราย รอผลจากการส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ราย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่อยู่เป็นชุมชน หมู่บ้าน โดยเฉพาะในโรงเรียน สถานศึกษา หากพบว่า มีผู้ป่วยไข้หวัด ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในสถานที่เดียวกัน ให้สงสัยและเฝ้าระวัง หากเป็นไข้มีอาการตัวร้อนสูง มีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ ภายใน 3 วัน มีอาการไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์ทันที เพื่อจะได้เฝ้าดูอาการโดยทันที สำหรับกลุ่มที่ทางเจ้าหน้าที่อนามัยและสาธารณสุขเฝ้าระวังเป็นกลุ่มที่เดินทางร่วมกับผู้ป่วยดังกล่าวข้างต้น ได้จัดหน่วยชุดสอบสวนโรค (SRRT) เคลื่อนที่เร็วของแต่ละอำเภอ ติดตามดูแลตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว