รมว.แรงงาน พร้อมให้ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สปส.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมให้ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ย้ำ หากพบผู้กระทำผิดต้องมีการลงโทษ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่องค์กรแรงงาน เตรียมยื่นหนังสือให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) และคณะอนุกรรมาธิการด้านประกันสังคม วุฒิสภา ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการลงทุนย้อนหลังของสำนักงานประกันสังคม ว่า เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ หากบุคคลใดกระทำความผิด อายุความในการเอาผิดค่อนข้างนาน ทั้งนี้หากองค์กรแรงงานหรือบุคคลใดเห็นว่าการกระทำใดๆ ในช่วงที่ผ่านมาของสำนักงานประกันสังคมไม่ถูกต้อง ส่อไปในทางไม่ดี ก็สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอตรวจสอบได้ และหากตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลใดกระทำความผิด ก็ต้องมีบทลงโทษตามความผิดที่ได้กระทำลงไป