วธ.เดินสายสร้างความรู้ความเข้าใจนำวัฒนธรรมประชาธิปไตยสู่ชุมชนทั่วประเทศ ชูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรมเดินสายสร้างความรู้ความเข้าใจนำวัฒนธรรมประชาธิปไตยสู่ชุมชนทั่วประเทศ ชูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต หวังสังคมไทยเข้มแข็งฝ่าวิกฤติชาติ นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวบรรยายพิเศษ แนวนโยบายแห่งรัฐ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยว่า ปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองของไทยเปลี่ยนแปลงไปจากการบริโภควัตถุนิยม และที่น่าเป็นห่วง คือ คนไทยมีหนี้เพิ่มขึ้น เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมติดเกม ติดเซ็กส์ ติดแฟชั่นจากต่างประเทศ จนทำให้คุณธรรมจริยธรรมลดลงโดยเฉพาะผลสำรวจเอแบคโพล พบว่า คนไทยยอมรับตามน้ำ การโกงกินของนักการเมือง แสดงให้เห็นว่าหลักธรรมาภิบาลของคนไทยด้อยลงอยู่ในขั้นวิกฤติ และเรื่องที่น่าเศร้าที่สุด คือ วัฒนธรรมสันติวิธีหายไป ไม่พูดด้วยเหตุผล อย่างไรก็ตามสิ่งที่จะช่วยให้ สังคมไทยกลับคืนสู่สังคมรักสงบ คือ การให้คนไทยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมไทยเกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน และเป็นแนวทางออกให้กับประเทศฝ่าวิกฤติ ของชาติได้ กระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยไปสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างรากฐาน วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้กับประชาชนที่ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดพบว่า ประชาชนให้การตอบรับและเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดทำแผนงานในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เสนอมายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อจัดทำงบประมาณที่เหมาะสมในแต่ละชุมชนด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด