จังหวัดตากจัดงานประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตากจัดงานประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2552 และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม เช้าวันนี้(3กค.52) ที่อาคารหอกิตติคุณ ริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก และสำนักงานเทศบาลเมืองตาก ได้จัดประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน กิจกรรม เริ่มจากพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ การแสดงปาฐกถาธรรม โดย พระครูประภากรสิกขกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดตาก และพิธีแห่เทียนพรรษาของหน่วยงานนำไปถวาย ณ วัดต่างๆ โอกาสนี้ จึงเชิญชวน ทุกภาคส่วน ร่วมปฏิบัติธรรมเข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ที่ได้เวียนมาบรรจบ กล่าวคือ ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552 เป็นวันอาสาฬหบูชา และวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2552 เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง