สพฐ.ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง จัดทำระเบียบดูแลการจัดการศึกษาและควบคุมศูนย์จัดการศึกษา สำหรับเด็กต่าง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ในการดูแลการจัดการศึกษาและควบคุมศูนย์จัดการศึกษา สำหรับเด็กต่างด้าว นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวในการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าว ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานความมั่นคง จัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการดูแลการจัดการศึกษาและควบคุมศูนย์จัดการศึกษา สำหรับเด็กต่างด้าว ที่มีอยู่ในโรงเรียนสังกัดสพฐ.ประมาณ 100,000 คน นอกจากนั้นยังมีเด็กและคนต่างด้าวกระจายอยู่ในศูนย์จัดการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าว ของกลุ่มผู้ลี้ภัย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่ดูแลศูนย์ดังกล่าว โดยระเบียบนี้กำหนดให้ศูนย์การศึกษา สำหรับเด็กต่างด้าว ต้องมาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งแจ้งตัวเลขเด็กต่างด้าวแต่ละประเทศ ทั้งนี้ศูนย์ใดที่จัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จะได้รับงบประมาณสำหรับพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และหากศูนย์ใดมีความพร้อม สามารถขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนได้ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทย สามารถที่จะควบคุมดูแลจัดการศึกษา สำหรับเด็กต่างด้าวได้มากขึ้น