ประมงอวนลากสุราษฎร์ธานีร้องผู้ว่า ฯ เคลียร์ปํญหาแบ่งเขตหมู่เกาะอ่างทอง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวประมงในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับผลกระทบจากการแบ่งเขตทำการประมงบริเวณหมู่เกาะอ่างทอง เข้าพบผู้ว่าฯ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการแย่งชิงพื้นที่ทำมาหากิน วันนี้ ตัวแทนชาวประมงอวนลาก อวนรุน คราดหอย อวนลอยปู และเรือประมงหมึกสาย(กุ๋งกิ๋ง) กว่า 50 คน ได้เข้าพบนายประชา เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นคนกลางในการเจรจาแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องพื้นที่ทำการประมงระหว่างเครื่องเครื่องมืออวนลาก อวนรุน และหอยคราด กับเรือประมงอวนลอยปู และหมึกสาย หรือเรือกุ๋งกิ๋ง หลังจากมีการแบ่งเขตพื้นที่ทำการประมงทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของหมู่เกาะอ่างทองไม่ลงตัว ทำให้เกิดปัญหาการแย่งชิงพื้นที่กัน และมีท่าทียืดเยื้อปานปลาย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้เรียกชาวประมงทั้งสองฝ่าย รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสมาคมชาวประมง เจ้าหน้าที่อุทยาน ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมเจรจาเพื่อหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งผลการเจรจา เบื้องต้นสามารถตกลงกันได้ โดยกำหนดแบ่งวันและโซนให้ทั้งสองฝ่ายได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าไปใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว และหากผู้ใดละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงจะดำเนินการตามกฎระเบียบที่วางไว้ต่อไป ทำให้เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายก่อนแยกย้ายกันกลับ